W imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Rzeszów
i Koła Naukowego EUROAVIA Rzeszów serdecznie zapraszamy Państwa  na „Konferencję Lotniczą 2017” w Rzeszowie!

 

Projekt składa się z:

  • Warsztatów dla studentów kierunków prawniczych,

  • Warsztatów dla studentów kierunków technicznych,

  • V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa i Technologii Lotniczych oraz Kosmicznych.

          Zainspirowani dużym zainteresowaniem wśród studentów ubiegłorocznymi warsztatami, postanowiliśmy  również i w tym roku zorganizować seminaria. W dniu 24 kwietnia studenci kierunków prawniczych będą mogli wzbogacić swą wiedzę praktyczną m.in. z zakresu prawa konkurencji w sektorze lotniczym i kosmicznym, prawa pasażerów, roszczeń odszkodowawczych oraz deliktów prawa karnego dotyczących prawa lotniczego.  Warsztaty dotyczące tematyki technicznej odbędą się w dniach 24-25 kwietnia na Politechnice Rzeszowskiej.

            Dwa ostatnie dni naszego projektu to V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Prawa i Technologii Lotniczych oraz Kosmicznych, która odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2017 roku w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego – Aula Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej ul. S. Pigonia 1. Podczas dwóch dni konferencji poruszymy zagadnienia: prawa konkurencji w sektorze lotniczym i kosmicznym, prawnych aspektów przestrzeni kosmicznej, ochrony środowiska w sektorze lotniczym i kosmicznym, bezpieczeństwa w ruchu lotniczym i kosmicznym, odszkodowań lotniczych, bezzałogowych statków powietrznych w polskim prawie, technologii lotniczych i kosmicznych, niekonwencjonalnych systemów w lotnictwie, a także technicznych aspektów bezpieczeństwa w lotnictwie. Po zakończeniu każdego z paneli zostanie przeprowadzona dyskusja.

            Głównym założeniem projektu jest popularyzowanie wiedzy o prawie lotniczym wśród studentów prawa oraz kierunków technicznych. Dążymy do tego, aby teoretyczna dyskusja i wymiana poglądów nad najciekawszymi zagadnieniami dotyczącymi prawa lotniczego przyczyniła się do zbliżenia środowiska studentów prawa i kierunków technicznych oraz zwiększenia świadomości praw pasażera wśród społeczeństwa.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Rzeszowa- Stolicy Innowacji!