W imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Rzeszów
i Koła Naukowego EUROAVIA Rzeszów zapraszamy Państwa  na „Konferencję Lotniczą 2016” w Rzeszowie!

 

Projekt składa się z trzech części:
1. Warsztaty dla studentów
2. Panel Ekonomiczny  
3. IV Ogólnopolska Konferencja Prawa i Technologii Lotniczych oraz Kosmicznych

 

          Zmotywowani dużym zainteresowaniem wśród studentów ubiegłorocznymi warsztatami, postanowiliśmy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom
i również w tym roku zorganizować zajęcia, w poszerzonej formule. W dniach 18-19 kwietnia studenci będą mogli wzbogacić swą wiedzę praktyczną m.in. z zakresu prawa patentowego, ubiegania się o odszkodowania za opóźnienia w locie oraz innych zagadnień związanych z prawem lotniczym. Będzie to okazja do zaobserwowania „od kuchni” procesu tworzenia i wprowadzania na rynek nowych technologii przemysłu lotniczego, zaznajomienia się z funkcjonowaniem portu lotniczego oraz wieloma innymi kwestiami. Warsztaty dotyczące tematyki technicznej odbędą się
w dniach 18-19 kwietnia na Politechnice Rzeszowskiej oraz równolegle na Uniwersytecie Rzeszowskim – warsztaty poświęcone zagadnieniom prawnym.
       20 kwietnia na Politechnice Rzeszowskiej w Auli V1 Budynku V Regionalnego Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego przy
ul. Powstańców Warszawy 12
odbędzie się Panel Ekonomiczny, podczas którego, w otwartej dyskusji, przedstawiciele z czołowych firmi instytucji branży lotniczej omówią kwestie dotyczące obecnych problemów związanymi z działalnością na rynku i możliwymi sposobami ich rozwiązania,
a także zastanowią się nad przyszłością i kierunkami rozwoju swojej branży.
 Program otwarcia Konferencji Lotniczej 2016 i forum dyskusyjnego>>
            Dwa ostatnie dni naszego projektu to IV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Prawa i Technologii Lotniczych oraz Kosmicznych,
która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2016 roku w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego – Aula Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej ul. S. Pigonia 1. Konferencja będzie okazją do podsumowania rozważań toczących się
w pierwszych trzech dniach projektu. Poruszone zostaną na niej sprawy dotyczące praw pasażera, terroryzmu lotniczego, zastosowania nowoczesnych technologii w lotnictwie, relacji zachodzących między legislatywą a przemysłem lotniczym. Ponadto zaproszeni wybitni specjaliści przybliżą nam problematykę nową, uregulowaną w małym stopniu tj. prawo kosmiczne i regulacje dotyczące statków bezzałogowych.
 Agedna IV Ogólnopolska Konferencja Prawa i Technologii Lotniczych oraz Kosmicznych>>
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Rzeszowa- Stolicy Innowacji!