Konkurs

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału
w Konkursie na Wystąpienie podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa i Technologii Lotniczych oraz Kosmicznych!

Konkurs skierowany jest do studentów prawa, administracji wszystkich publicznych i niepublicznych uczelni wyższych w Polsce oraz magistrów i doktorantów do dwóch lat po ukończeniu studiów. Głównym zadaniem uczestników jest przygotowanie referatu związanego z jednym z przedstawionych przez organizatorów tematów:
a) Prawo konkurencji w sektorze lotniczym i kosmicznym.
b) Prawne aspekty przestrzeni kosmicznej.
c) Ochrona środowiska w sektorze lotniczym i kosmicznym.
d) Bezpieczeństwo w ruchu lotniczym i kosmicznym.
e) Odszkodowania lotnicze.
f) Bezzałogowe statki powietrzne w polskim prawie.
Jury konkursowe wyłania najlepszą pracę, która zostanie wygłoszona podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa i Technologii Lotniczych oraz Kosmicznych, a także zamieszczona w publikacji pokonferencyjnej.
Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym w pliku o  formacie PDF prosimy nadsyłać na adres
zapisy@rzeszow.elsa.org.pl do dnia 9 kwietnia 2017 roku.
 

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Życzymy powodzenia!