Konkurs

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału
w Konkursie na Wystąpienie podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Prawa i Technologii Lotniczych oraz Kosmicznych!

Konkurs skierowany jest do studentów prawa wszystkich publicznych i niepublicznych uczelni wyższych w Polsce oraz magistrów prawa do dwóch lat po ukończeniu studiów. Głównym zadaniem uczestników jest przygotowanie referatu związanego z jednym z przedstawionych przez organizatorów tematów:
1. Regulacje prawne dotyczące statków bezzałogowych. Odpowiedzialność prawna właściciela. Możliwości zastosowania statków bezzałogowych
w przemyśle lotniczym.

2. Obsługa naziemna lotnisk. Problem odpowiedzialności personelu naziemnego za spowodowanie katastrofy lotniczej.
3. Zarządzanie bezpieczeństwem portów lotniczych.
4. Nowe problemy prawa kosmicznego (turystyka kosmiczna, stacje kosmiczne, problem śmieci w kosmosie).
5. Ochrona środowiska a transport lotniczy.
6. Ochrona patentowa nowych wynalazków przemysłu lotniczego.
7. Prawa pasażera w świetle regulacji prawa międzynarodowego i unijnego.
8. Skutki terroryzmu lotniczego.
Jury konkursowe wyłania najlepszą pracę, która zostanie wygłoszona podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Prawa i Technologii Lotniczych
oraz Kosmicznych, a także zamieszczona w publikacji pokonferencyjnej.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym w pliku o  formacie PDF prosimy nadsyłać na adres
zapisy@rzeszow.elsa.org.pl do dnia 29 marca 2016 roku.
REGULAMIN KONKURSU
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Życzymy powodzenia!